Usluge

Naše usluge:
1. Pravno savjetovanje za sva fizička i pravna lica
2. Pomoć pri registraciji privrednih subjekata
– Prikupljanje dokumentacije osnivača;
– Pomoć pri izboru notara te ugovaranje termina i odlazak kod notara;
– Prikupljanje dokumentacije z upis lica u sudski registar
– Izrada pečata
– Izrada ugovora o zakupu i/ili knjigovodstvenih usluga
– Priprema sve dokumentacije za ID broj dobivanje ID broja kod Porezne Uprave FBiH
– Priprema dokumentacije za razvrstavanje pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti kod nadležnog Zavoda za statistiku
– Pravna pomoć nakon registracije poslovnog subjekta u pogledu kadrovskih i drugih pravih poslova
3. Rješavanje imovinsko-pravnih sporova
– Pravno savjetovanje i iznalaženje najboljeg rješenja
– Prikupljanja neophodne dokumentacije iz grunta (ZK ureda) nadležnog suda i katastra
– Pisanje podnesaka
– Po potrebi pomoć oko izbora advkata, ugovaranje termina kod advkata
– Sve druge radnje u cilju rješavanja imovinsko-pravnih sporova
4. Legalizacija bezpravne gradnje
-Praćenje donošenje odluka o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (Svaka Općina na svom nivou donosi odluke)
-Podnošenje zahtjeva u skaldu sa objavljenom odlukom
-Prikupljanje dokumentacije kao prilog zahtjevu za legalizaciju
-Nakon legalizacije obavljanje svih drugih poslova pred nadležnim općinskim zemljišno-knjižnim uredom i sl.
5. Procjena vrijednosti nekretnine
Iskustvo i profesionalan rad sa nekretninama nam je omogućilo detaljno upoznavanje tržišta nekretnina, što pruža korektno tržišno procjenjivanje.
-Koristeći se metodama procjene a uz istraživanje Vašeg naselja i okoline te poznavanje tržišta i nivoa cijena nam omogućava da damo najbolju cijenu za Vašu nekretninu.
Sa zadovoljstvom izlazimo na teren i vršimo procijenu Vaše nekretnine
6. Parcelisanje odnosno cijepanje zemljišta
-Priprema i prikupljanje dokumentacije te podnošenje zahtjeva te vršenje svih pranih i drugih radnji pred nadležnom općinskom službom sa ciljem promjene oblika i površine zemljišta u katastru i zemljišnoj knjizi. (Parcelisanje odnosno cijepanje)
7. Etažiranje objekata
– Poduzimanje svih radnji i prikupljanje dokumentacije radi izade etažnog elaborata a sve sa ciljem uspostave vlasništva nad tačno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom ili poslovnom jedinicom i njoj pripradajućim zajedničkim dijelovima zgrade.
8. Održavanje nekretnina
– Ukoliko niste u moćnosti sami da održavate Vaše sambene i poslovne prosorije iste povjerite nama. U sklopu održavanja omogućavamo Vam da preko nas najbrže i najkvalitetnije angažujete osoblje i opremu čiji je cilj briga i sigurnost Vaših stambenih i poslovnih prostorija.